Social Media

Social Media

Social media strategie

Social media zijn bij uitstek geschikt om relaties te bouwen en te onderhouden. Een relatie is meer dan 1x per maand geld afschrijven. Een relatie onderhoud je door te luisteren. Door in gesprek te gaan over hetgeen jullie bindt.

Je praat erover hoe de ander kan groeien. Hoe jij kan faciliteren hoe de ander meer bij kan dragen aan de zaken die jullie beiden belangrijk vinden. Dat veel hiervan in cijfers is uit te drukken is goed maar niet de hoofdzaak.

Social media is niet een extra kanaal dat je even bijschakelt. Het is het gezicht van je organisatie, het directe contact met de buitenwereld. Om te weten hoe je de buitenwereld het beste tegemoet kan treden moet je de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: Monitoren; in de gaten houden wat er online gezegd wordt over jouw merk en jouw werkgebied.

Stap 2: Meten; hoeveel mensen praten er over je merk en wat levert dit op? Qua aantal fans, engagement, donateurs, vrijwilligers etc. En wat is het sentiment van deze gesprekken?

Stap 3: Optimaliseren; bepaal je kpi’s. Wat wil je bereiken via social media? Stel duidelijke doelen. Dit kunnen doelen zijn op het gebied van:

L

PR en reputatiemanagement

L

Customer service

L

Werven van medewerkers/vrijwilligers

L

Werven van donateurs

L

Actievoering

L

Business Intelligence

Denk bij social media verder dan alleen Facebook en Twitter. Ook Youtube, LinkedIn, blogs en andere communities zijn sociaal van aard. En bepaal in hoeverre je eigen site al sociaal is. RaisingResults kan helpen in alle fases. Zowel strategisch als operationeel.

Je manager zal wellicht willen weten wat de ROI is van social media. Volg in dit geval het advies uit deze video en vraag hem wat de ROI van zijn moeder is…

Meer weten? Neem dan contact met ons op:

Martijn Moens - Customer Experience Manager

Martijn Moens

+31 615424986