01

Testen maar! In de laatste fase wordt het prototype voorgelegd aan de eindgebruikers. De feedback wordt verzameld. Vervolgens wordt bepaald welke feedback geïntegreerd wordt in de implementatiefase.

02

We maken de oplossing met minimale middelen tastbaar. Goed genoeg om échte reacties van de eindgebruiker te ontlokken. Feedback! De mensen waarvoor je ontwerpt staan ook hier centraal.

03

Hoe kiezen we de beste oplossing? Door middel van storyboard sessies komen we steeds dichterbij de de beste oplossing. Nu weten we wat voor prototype we gaan maken.

04

Tijdens de creatieve brainstorm creëren we zo veel mogelijk ideeën. Door middel van schetsen maken concrete oplossingen van de abstracte ideeën.

05

Vraagstuk definiëren. Alle inzichten over de eindgebruiker worden bij elkaar gebracht en we brengen de problemen of uitdagen in kaart. Vervolgens vertalen we deze naar mogelijkheden en kansen.