Testen maar!
In de laatste fase wordt het prototype voorgelegd aan de eindgebruikers. De feedback wordt verzameld. Vervolgens wordt bepaald welke feedback geïntegreerd wordt in de implementatiefase.

Leave a comment