Een pop-up is een online advertentie die op de voorgrond verschijnt, over de bestaande content van een pagina. Dit kan een los venster zijn, het kan ook deel uitmaken van hetzelfde venster. Deze boodschap verschijnt zonder actie van de gebruiker, maar vereist vaak wel een actie om het venster te sluiten. Door “banner-blindheid” worden de vele banners op een pagina niet meer bewust waargenomen, een pop-up is dus erg effectief! Echter, het kan ook als irritant overkomen. Het is dus zeker niet aan te raden zomaar overal pop-ups te plaatsen. Wij helpen via ons platform graag om een effectieve pop-up te maken, te testen en onderdeel te laten zijn van een pop-up en leadstrategie.