Vraagstuk definiëren. Alle inzichten over de eindgebruiker worden bij elkaar gebracht en we brengen de problemen of uitdagen in kaart. Vervolgens vertalen we deze naar mogelijkheden en kansen.

Leave a comment