Afgelopen weekend kwam er een speciale bijlage over de digitale transformatie bij het Financieel Dagblad. 124 pagina’s aan cases en interviews met mensen die aan het roer staan van digitale transformatie. In een adem uitgelezen en vol met nieuwe inzichten en ideeën, en tegelijkertijd vraag ik me af waarom sommige branches ontbreken in deze bijlage. De goede doelen sector bijvoorbeeld is in geen velden of wegen te bekennen tussen de koplopers op de ranglijst. Dat verbaast me niet. Maar zijn er geen succesverhalen, zelfs geen mooie startende digitale initiatieven? En wat kunnen we in de goede doelen sector leren over digitale transformatie van de koplopers?

FD Transformers

FD Transformers200 is en nieuwe jaarlijkse ranglijst, samengesteld door Het Financiële Dagblad en Vlerick Business School. Samen hebben ze 200 bedrijven doorgelicht met als kernvraag: Hoever zijn de grootste Nederlandse ondernemingen in hun digitale transformatie. Wie zijn de koplopers binnen de verschillende bedrijfstakken? En welke bedrijven scoren bijzonder goed op specifieke digitale vaardigheden zoals strategie, managementpraktijk, bedrijfsprocessen, talent, cultuur en technologie.

Digitale Transformatie?

Digitale transformatie gaat om hoe je een organisatie wordt waarbij de klant centraal staat, en waarbij digitaal de norm is. De 4 economische realiteiten van het digitale tijdperk zijn:

  1. De ervaring van de klant is leidend bij waardecreatie
  2. Experimenten en data houden de klant nabij
  3. Denken in ecosystemen is de nieuwe strategie
  4. Digitale platforms creëren nieuwe groei

Digitale transformatie binnen de Goede Doelen Sector 

Hoe is het met de digitale volwassenheid van goede doelen organisaties? Er zijn wel al wat mooie digitale initiatieven die goed doen en betrokkenheid met de missie van het doel verder trekken dan alleen doneren en online communicatie. Denk aan Sweetie van Terre des Hommes, en de online tool van Amnesty International waarmee je direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene kan sturen.
Zulke digitale initiatieven zijn vaak nog wel op zich zelf staande campagnes of projecten. Dit is typerend voor de beginfase van de digitale transformatie. Wat daar ook bij hoort, is dat we merken dat steeds meer goede doelen klantgericht gaan denken. Bijna wekelijks doen we customer journey mapping sessies om de donateur van een organisatie in beeld te krijgen. Bestaande data wordt uit alle hoeken en gaten van de organisatie bij elkaar gezocht en ge(her)waardeerd; van Salesforce, Mailchimp, mutatiebestanden en rapportages. En heel voorzichtig wordt er een eerste stap gezet in het automatiseren van communicatie. Maar waar willen we naartoe? Hoe ziet een digitaal volwassen charitatieve organisatie er uit?

Digitale Volwassenheid

Digitaal volwassen ben je wanneer je als fondsenwervende organisatie de donateur centraal zet bij alles wat je doet: van leadwerving tot donateurbehoud, van inspireren tot bedanken. Deze nieuwe digitale klantrelatie combineert de extreme klantgerichtheid met een hoge mate van efficiëntie; en daar komt de techniek om de hoek kijken.  De ontwikkelingen op het gebied van (sociale-) platforms, tools en wat voor innovaties dan ook, worden gebruikt om donateurs nieuwe en inspirerende manieren te bieden van communiceren en hen te betrekken als partners bij het realiseren van de missie. Dit jaar hebben we voor Compassion International een onderzoek naar digitale volwassenheid gedaan, waarbij we 8 eigenschappen van de organisatie hebben gescoord op digitale maturiteit. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in waar het nu staat en waar de kansen voor de toekomst liggen. Het geeft Compassion International een vliegende start om organisatie breed digitaal te gaan transformeren. 

Wat zijn de twee grootste uitdagingen voor de goede doelen sector?

1.     Andersom denken

De transitie gaat om meer dan alleen digitale initiatieven, het gaat om een bedrijfscultuur die andersom denkt. Vanuit de klant, de donateur, de vrijwilliger. Juist voor de goede doelen sector is dit een zienswijze die de kern raakt; deze altruïstische sector is gewend om vanuit de doelen en de missie te denken en is geneigd deze zienswijze ook de donateur op te leggen. Dit moet anders.
Reinier Spruit, initiatiefnemer van ‘De Toekomst van Fondsenwerving’, zegt: “Dit betekent een cultuurverandering waarbij de donateurs altijd een centrale plek innemen. Waar transacties een gevolg zijn van relaties en niet andersom. Lange termijn inkomsten voor de non-profit sector zijn enkel en alleen te waarborgen door de relatie met de donateur als uitgangspunt te nemen.” 

2.     Doen

Het innovatieve karakter binnen de goede doelen sector wordt weinig gechallenged. Vaak is het (legitieme) excuus dat de financiële afhankelijkheid van de donateur het niet toelaat om risicovolle projecten te starten. Projecten waarvan het resultaat niet kan worden gegarandeerd, de investering niet kan worden verantwoord omdat wat het oplevert nog onduidelijk is. De goede doelen sector is voorzichtig. En terecht. Toch is er een antwoord op dit dilemma: overtuigingskracht en experimenteren.
Op de vraag ‘Hoe overtuigt u de rest van het bedrijf van de waarde van IT?’ zegt CIO Marcel Krom van PostNL ‘Veel onderzoek doen, zodat je een rationele onderbouwing hebt. In het geval van onze consumenten app hebben we onderzoek gebruikt van wel 10 of 20 partijen. We hebben ook extern onderzoek laten doen. Je moet namelijk kijken waar de consument is en hem daar je informatie ter beschikking stellen.’.

Als je weet wie je donateur is kan je je innovaties ook op hem inrichten. Start! Start klein, ga testen, en maak een begin met agile werken. Dan staan we volgend jaar ook tussen de transformers200 van het FD.

Leave a comment