Online fondsenwerving werkt niet!” Die kreet heb ik de afgelopen jaren veel gehoord uit de sector. Mijn standaardantwoord; “bij Stichting Vluchteling wel!”.
Zoals te lezen in het jaarverslag van Stichting Vluchteling zijn de inkomsten uit eenmalige online donaties gestegen van 994.870 euro in 2016 naar 1.696.754 euro in 2017. Een stijging van meer dan 70%!! Hoe dat kan?

  • Gerichte online advertenties (in de juiste fase van donor journey)
  • Het gebruikersvriendelijke donatieformulier
  • Gebruik van concrete geefvoorbeelden

Afgelopen weken schreef ik over hoe gerichte online advertenties en het gebruiksvriendelijke donatieformulierhebben gezorgd voor meer online inkomsten voor Stichting Vluchteling. Deze week vertel ik meer over de kracht van concrete geefvoorbeelden in de (online) donor journey.

Geefvoorbeelden

Donateurs willen weten waar hun geld naar toe gaat, een donatieverzoek moet dus concreet zijn. Maar voor goede doelen is het vaak lastig om vooraf inzichtelijk te maken waar het geld precies naar toe gaat. En in de noodhulpverlening kan ‘geld labelen’ er ook voor zorgen dat mensen juist niet goed geholpen kunnen worden. Een voorbeeld, een goed doel haalt geld op voor dekens. In het veld blijkt dat er veel meer behoefte is aan medicijnen. Met gelabeld geld heeft een goed doel dan niet de flexibiliteit om het geld dat voor dekens bestemd was te gebruiken voor medicijnen. Niet wenselijk dus. De oplossing? Geefvoorbeelden!

“Voor 21 euro kunnen we al een kind in nood een noodhulppakket geven. Met noodvoeding, schoon drinkwater en medicijnen.”

Dat is een van de geefvoorbeelden die Stichting Vluchteling gebruikt om donaties ongelabeld (door gebruik van de woorden ‘kunnen we al’) toch concreet te maken. Als in het veld blijkt dat er juist meer behoefte is aan dekens of aan kleding dan kan de 21 euro ook daarvoor gebruikt worden. Speciaal voor de verschillende geefvoorbeelden is er een “lijstjes donatieformulier” ontwikkeld. Hierop kunnen donateurs 1 of meerdere geefvoorbeelden selecteren en doneren.

Het succes van de online inkomsten van Stichting Vluchteling is een combinatie van advertenties op het juiste moment in de donor journey, met concrete geefvoorbeelden, gekoppeld aan een gebruiksvriendelijke donatieformulier. Het resultaat? Heel veel meer online inkomsten (en daarmee meer noodhulp voor mensen op de vlucht voor oorlog en geweld)!

Leave a comment