De donateur als cash-cow zien – dat kan écht niet meer. Dat is een van de belangrijke conclusies uit de samenvatting van ‘The Commission on the donor Experience’. Het is een heel inspirerende blauwdruk voor blijvende verandering in fondswerving. De commissie die zich inzet voor een verandering van de sector werd opgezet vanwege het toenemende aantal klachten, negatieve media-aandacht en een dalend vertrouwen in goede doelen. Ken Burnett en Giles Pegram lanceerden de blauwdruk in 2015 in de UK.

En vorige week brachtten Reinier Spruit en Nassau Fundraising de Nederlandse versie van het document uit. En die moet je écht even lezen. Nee, je moet hem niet even lezen, je moet hem downloaden, afdrukken, aandachtig lezen en goed op je laten inwerken. Want hij verwoordt een aantal key issues in de goededoelensector haarscherp. Issues die je hoogstwaarschijnlijk zult herkennen bij jouw organisatie.

De meest klantgerichte sector?

Een citaat: “Wij geloven dat fondsenwerving door goede doelen alleen publiek vertrouwen en respect verdient en kan genieten als zij de belangen en de positieve ervaringen van hun donateurs als allerhoogste prioriteit zien. Organisaties kunnen enkel en alleen op de juiste manier fondsen werven als zij permanent veranderen in de meest ‘klantgerichte’ bedrijfstak.”

Meer dan duizend vrijwilligers uit de non-profit sector hebben aan de commissie meegewerkt. Met als doel: dat fondsenwervers hun donateurs centraal stellen in hun strategie, in plaats van financiële doelstellingen.” Een visie die wij van harte onderschrijven en waar we meerdere organisaties al in meenemen. Want fondswervende organisaties moeten het bij uitstek hebben van fans en geweldige ervaringen van hun ‘klanten’. Maar in de praktijk zijn het ook vaak deze organisaties die het nog lastig vinden om van buiten naar binnen te denken. Waarde vragen van mensen gaat prima, maar ‘waarde aan je achterban toevoegen’ vinden veel organisaties nog enorm lastig.

Haal de donateur naar binnen

En dat is wél steeds meer nodig, wil je als fondswervende organisatie blijven groeien (en overleven). De blik moet naar buiten. De donateur moet naar binnen. Van corporate benadering naar relationele conversaties. Dat betekent dat je op alle vlakken (afdelingen, werkgebieden) de donateur veel meer centraal gaat stellen. Aan de telefoon, in je communicatie-strategie, je digitale kanalen, je visie-vorming, je marketingstrategieën, enzovoorts. De relatie met je doelgroepen moet misschien wel flink op de schop.

Als je daarmee aan de slag gaat, zul je meer doelstellingen nodig hebben dan alleen kortetermijn-ROI en acquisitie. Het gaat dan veel meer over het stimuleren van engagement en ambassadeurschap. Heeft jouw organisatie daar al KPI’s voor? En, weet je al of je die haalt? Hoe ziet engagement er bij jullie achterban uit? Durf je je donateurs steeds meer te zien als echte partners in business? 

In de samenvatting van de Commission on the donor Experience vind je 7 fundamentele principes die als basis voor de komende verandering kunnen dienen. En, 12 pijlers die deze omslag in fondsenwerving ondersteunen. Print ze, geef ze aan je team en hang ze op in je kantoor.

Leave a comment