De vraag: trainees werven via paid campagnes

Voor de Gemeente Amsterdam hebben we in het najaar van 2018 een succesvolle sollicitatie-campagne opgezet door de juiste mix van online kanalen op elkaar af te stemmen en continue optimalisatie van de online campagne.

Vraag Gemeente Amsterdam: “Hoe kunnen we 20 trainees, divers qua opleiding, achtergrond en opleidingsinstituut werven via een online campagne die ook meteen bijdraagt aan het werkgeversimago van de gemeente onder young professionals?”

Hoe we het hebben aangepakt:

Hoe kunnen we deze jonge, bevlogen doelgroep op de juiste manier benaderen en de beoogde doelstellingen bereiken? Samen met de campagneprojectleider vanuit de Gemeente Amsterdam hebben we vanaf de conceptfase samengewerkt. Dit was een belangrijk aspect, aangezien het concept nauw aansloot op de campagnestrategie. De kanalen binnen de strategie waren: Instagram, Facebook, LinkedIn en Google AdWords. Het campagneconcept belichte de huidige trainees van de gemeente, waarbij vooral de plek en het type project als voorbeeld werd gesteld met opvallende, aansprekende en herkenbare beelden.

Campagne Amsterdam 2.jpg

Van bereik tot conversie

We hebben deze doelgroepen eerst benaderd met een teaser-campagne. Hierbij werd de doelgroep bereikt en alvast opgewarmd voor het ontvangen van de hoofdcampagne. De conversie was in de eerste fase gericht op nieuwsbrief-inschrijvingen, om zo een opvolgmoment te creëren bij aanvang van de sollicitatieronde. Deze groep werd direct en persoonlijk benaderd via e-mail.

Vervolgens hebben we het succes van de teaser-campagne verder uitgebouwd in de tweede fase; waarbij de doelgroep werd bewogen om daadwerkelijk te solliciteren. Alle (paid) campagnes leverden ruim 530.000 campagne-weergaven, waarbij de social campagnes vooral voor het bereik zorgden en Google AdWords (search) voor het opvangen van potentiële sollicitanten om te converteren (= online sollicitatie indienen).

Continue campagne optimalisatie

Welke doelgroepen converteren het beste? Welke geografische locaties doen het goed? Welk advertentiemateriaal levert het meeste resultaat op? In bereik, interactie of klikken? En welk advertentiemateriaal zorgt voor concreet resultaat? Waar gaan we het budget op in zetten zodat het hoogste rendement wordt behaald? In een periode van 22 dagen hebben we deze campagne tot een succes gemaakt door de campagne continu bij te sturen op basis van de tot zo ver behaalde resultaten.

Campagne Amsterdam 1.jpg

Wat heeft de online campagne concreet opgeleverd?

De online campagne via social en search droeg bij aan 580 sollicitaties op de openstaande vacatures voor de traineeships bij de Gemeente Amsterdam. De meeste resultaten zijn behaald in het laatste weekend voor de sluitingsdatum. Door het budget slim in te zetten, konden we deze piek goed opvangen in de search campagne. Van de social campagnes leverde Facebook de meeste conversies op, opgevolgd door Instagram (met de voordeligste conversieprijs) en LinkedIn (met het hoogste conversieratio). De mix van deze online kanalen zorgde voor het succes in resultaat!

Het succes van deze campagne zat niet alleen de kwantiteit van het aantal sollicitanten, maar ook kwaliteit; deze was opmerkelijk hoger dan voorgaande jaren. Daarbij zijn er veel belangrijke inzichten verkregen op het gebied van campagnevoering op deze ambitieuze, kritische doelgroep. Deze inzichten hebben we vastgelegd in een adviesrapport, dat voor toekomstige campagnes een leidraad kan vormen voor de Gemeente Amsterdam.

Leave a comment