Hoe relevanter je communiceert, hoe meer het oplevert. Voor jou, maar óók voor je klanten, leden of donateurs. Zij hebben weinig tijd voor boodschappen die er voor hen niet toe doen. Dat betekent dat je met one-size-fits-all communicatie steeds minder zult bereiken. Een aantal basis ‘journeys’ (lees: klantreizen) moet je nu écht inrichten om meer verbinding met je contacten te creëren.

Het is zaak om in elk geval deze customer journeys in te richten:

    1. Nieuwe inschrijvers voor je e-mails
    2. IJzersterke leadnurturing serie
    3. Welkomserie nieuwe eenmalige klanten/donateurs
    4. Welkomserie nieuwe periodieke donateurs/klanten
    5. Welkomserie voor nieuwe relaties via straatwerving

Zo’n journey bestaat minimaal uit e-mails en bijbehorende landingspagina’s. Idealiter plot je ze natuurlijk in een overzicht waarin je ook je offline communicatie een plek geeft. De journey is het best als hij vanuit klantperspectief logisch is. Maar laten we ons hier even focussen op online:

1. Nieuwe inschrijvers voor je e-mails

Iemand geeft aan jullie e-mails te willen ontvangen. Gaaf! Dat betekent dat iemand écht geïnteresseerd is in jullie organisatie. Maar, moet je ze wel direct je e-mailnieuwsbrief sturen, of iets anders? Wat ga je deze mensen vertellen of laten zien, om ze steeds verder te enthousiasmeren? En, hoe formuleer je de werving voor e-mailabonnees? We zien dat de toonzetting en boodschap rondom het werven van e-mailabonnees een enorm verschil uitmaakt in de respons. Get it right!

2. IJzersterke leadnurturing serie

Als je nieuwe leads werft, wat ga je hen dan vertellen? En, wat ga je ze vragen? Want als je relevant met hen wilt communiceren, dan moet je een aantal dingen van ze weten. Bouw een sterke flow waarbij je meer over je nieuwe contacten te weten komt én je hen kan voorzien van relevante content. Plan je conversie-moment goed in, en doe dat aan de hand van content waarvan je intussen hebt ontdekt dat het mensen raakt (niet iedereen moet je op dezelfde manier benaderen!)


3. Welkomserie nieuwe eenmalige donateurs

Wat mooi: iemand geeft jullie een gift. Even los van de hoogte is het natuurlijk geweldig dat iemand jullie geld toevertrouwt. Hoe ziet jullie welkomtraject eruit? Die begint natuurlijk al op de bedankpagina en met de bedankmail. Hangen jullie de vlaggen uit? En, wat ga je deze mensen verder vertellen in de eerste maanden als donateur? En, misschien nog belangrijker, wat ga je ze vragen? Ontwikkel een flow waarin je hen enthousiasmeert om nog verder aan boord te komen!


4. Welkomserie periodieke donateurs

Nog mooier: iemand besluit jullie missie periodiek te ondersteunen. Ook deze mensen moet je koesteren. En ook dat begint al meteen op de bedankpagina en de bevestigingsmail. Hoe ziet voor hen een jaar lang doneren of klant zijn eruit? Ga je hen continu vragen om meer geld, of ga je ze juist meer verbinden met jullie missie? We zien dat het heel goed werkt om dit te plotten in een customer journey map. Bedenk je verhaallijn en leer je nieuwe contacten goed kennen!


5. Welkomserie voor nieuwe relaties via straatwerving

Doen jullie aan straatwerving, of werving op evenementen? Dan is de opvolging van nieuwe klanten/leden/donateurs crúciaal voor het behoud. Veel mensen die face to face ingeschreven zijn hebben last van buyer’s remorse’. ‘Heb ik er wel goed aan gedaan?’ Deze mensen moet je vooral in het begin meteen bevestigen en warm opvangen. Dit traject is heel goed te optimaliseren, wat je terug zult zien in de retentie na 6 maanden.

Aan de slag?

Wil je aan de slag met deze basis-journeys? We helpen talloze klanten om dit goed op te zetten. Dat kan via marketing automation (maar dat hoeft natuurlijk nog niet meteen). We werken bijvoorbeeld veel met SharpSpring, Salesforce Marketing Cloud, Clang, Mailplus en Mailchimp. Wil je ook gebruik maken van onze ervaring met customer journeys bij andere klanten-, leden- en fondsenwervende organisaties? Stuur even een berichtje, dan nemen we contact met je op!

Leave a comment