Stichting ALS wilde beter inzicht hebben in de meningen en motivaties van haar donateurs om vervolgens de user journeys te optimaliseren en relevanter te maken. Waar je dan mee start? Een focusgroep bij ons in de woonkamer! Bij een focusgroep wordt een groep (potentiële) donateurs of relaties uitgenodigd om over een afgebakend aantal onderwerpen van gedachten te wisselen. En dat bood Stichting ALS een schat aan waardevolle inzichten. Hoe we dat hebben aangepakt?

Hoe sta je tegenover goede doelen, hoe wil je benaderd worden, welke kanalen gebruik je, hoe sta je tegenover voice en chat en wat vind je van de manier hoe Stichting ALS met jou in contact probeert te komen? Allemaal vragen die helpen bij het achterhalen van de beweegredenen van de achterban en hun blik op (de communicatie van) jouw organisatie.

Twee vereisten van een goede focusgroep

De effectiviteit van een focusgroep wordt enerzijds sterk bepaald door de scherpte van de onderzoeksvraag en de kwaliteit van de gespreksleiders. Zonder op de voorgrond te treden zorgen zij ervoor dat alle beweegredenen, motivaties en attitudes van de deelnemers aan bod komen. Anderzijds is het creëren van een veilige omgeving en sfeer van belang. Onze ‘huiskamer-setting’ leent zich hier geweldig voor.

Hoe krijg ik mijn doelgroep aan tafel?

Een focusgroep bestaat niet uit willekeurig geselecteerde deelnemers. Alle deelnemers aan een focusgroep worden gericht uitgezocht, gebaseerd op hun betrokkenheid bij het onderwerp. RaisingResults heeft uitgebreide ervaring om de juiste doelgroep aan tafel te krijgen. Voor deze avond, die we tot een ongedwongen pizza-avond hadden gedoopt, hebben we uiteindelijk diverse mensen bij elkaar gebracht: mensen die een donatie hadden gedaan  via het actieplatform of een donatie aan een deelnemer van de Tour du ALS.

Het resultaat?

Een avond-sessie van 2,5 uur met 16 deelnemers heeft Stichting ALS een schat aan waardevolle inzichten en directe handvatten geboden. Inzicht in wensen en behoeften van (potentiële) achterban, informatie over hun manier van denken en relevante input op concepten. Met deze input bouwt Stichting ALS door aan een communicatie- en marketingstrategie die écht aansluit bij haar doelgroepen.

Spreekt je dit aan? Wil je meer weten over de manier waarop wij mogelijk ook voor jou een focusgroep kunnen begeleiden en uitvoeren voor jouw specifieke situatie? Neem contact op.

ONZE BLOGS 2-wekelijks IN JE MAILBOX? SCHRIJF JE IN: